Contactpagina PKN Vijfhuizen - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contactpagina PKN Vijfhuizen

Contacten
Predikant
Vacant

Kerkelijke administratie

E    ledenadministratie@pknvijfhuizen.nlScriba
E     scriba@pknvijfhuizen.nl
 

Poterne
T     
023-558 1359Website www.pknvijfhuizen.nl
E     webmaster@pknvijfhuizen.nl
Wat te doen bij....

Nieuw ingekomen en keuze van de gemeente.
De kerkelijke administratie krijgt via de bevolkingsadministratie automatisch een melding indien een nieuw gemeentelid in Vijfhuizen is komen wonen.
Hierna wordt de wijkouderling geïnformeerd die vervolgens het nieuwe gemeentelid thuis opzoekt.
Zo'n bezoek is in principe een (korte)  kennismaking, met overhandiging van schriftelijke informatie, maar er is alle ruimte voor een uitgebreider gesprek of een vervolgafspraak.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u op een andere manier incontact bent gekomen met onze gemeente.
Als u een bezoek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Geboorte.
Een kaartje sturen aan de predikant en/of de scriba en de ledenadministratie.

Doop.
Als u overweegt uzelf te laten dopen, of als u wilt dat uw kind gedoopt wordt, dan kunt u het beste contact opnemen met onze predikant.
In het algemeen kan over de doop het volgende gezegd worden:

- de doop vindt altijd plaats in een 'officiele' kerkdienst, dus op zondag   (in bijzondere gevallen, b.v. ernstige ziekte, kan daarvan afgeweken worden)
- de doop wordt uitgevoerd door een dominee
- aan de doop gaan 1 of meer gesprekken vooraf met de dominee die de doop zal uitvoeren
- door de doop in onze kerk wordt iemand lid van de Protestantse Kerk in Nederland

In overleg met de predikant worden afspraken gemaakt over een doopdienst en doopgesprek(ken).  Ouders of verzorgers die hun kind willen laten dopen, maar eerst graag meer willen weten over de doop of bepaalde vragen willen voorleggen, wordt geadviseerd een afspraak met de wijkouderling te maken of met de predikant.

Huwelijk.
Zo vroeg mogelijk een afspraak maken met de predikant voor het aanvragen van een huwelijksinzegening en voor het reserveren van het kerkgebouw.
Een kaart sturen naar de predikant, de wijkouderling en het kerkelijk bureau.

Verhuizing.
In alle gevallen een verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie.

Ernstige ziekte, opname in het ziekenhuis.
De predikant en/of de wijkouderling op de hoogte stellen.

Overlijden.
Als u voor begeleiding en voor de rouwdienst een beroep wilt doen op de predikant, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.
Stuur in alle gevallen een bericht van overlijden naar de predikant, de scriba.
┬ę 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu