Kerkrentmeesters samenstelling en taken - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kerkrentmeesters samenstelling en taken

Kerk
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters omvatten onder meer:
  1. Het beheren van de financiën
  2. Het beheren van de gebouwen en het terrein
  3. Verhuur gebouwen  

Toelichting bij punt 1)
Jaarlijks wordt in de maand januari de actie “kerkbalans” gehouden.
Om de steeds stijgende kosten en salarissen zonder grote moeilijkheden op te vangen is het noodzakelijk, dat de vaste vrijwillige bijdrage jaarlijks aangepast wordt.
Voorts worden inkomsten verkregen uit collectes, giften, inzameling oud papier en verjaardagsfonds.
Op de voorjaars-gemeentevergadering op de tweede woensdag in maart wordt het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar besproken.
Rekening nummer t.n.v. Protestantse Gemeente Vijfhuizen
NL91 INGB 0000 3151 84


Toelichting bij punt2)
In de eerste plaats wordt getracht het werk zoveel mogelijk met vrijwilligers te doen. De werkzaamheden die niet zijn te realiseren door vrijwilligers worden uitgevoerd door beroepskrachten.
Mevr. I. van der Zaag verzorgt de schoonmaak van zowel de “Verbondskerk” als “De Poterne”.
Hr. C. Lodder geeft advies aan het College van Kerkrentmeesters over het kerkorgel.

Toelichting bij punt 3)
De verhuurprijzen van zowel de “Verbondskerk” als “De Poterne” worden onder webpages Verbondskerk en Poterne vermeld.

Functie
Naam

Voorzitter
Hr. H.J. van Alphen
Kerkrentmeester
Secretaris
Hr. J. van der Kuip
Kerkrentmeester
Penningmeester
Hr. W. Flikweert
Kerkrentmeester
Algemeen lid
Hr. K.A. Visser
Kerkrentmeester
Algemeen lid
Hr. H. de Jong
Ouderling  - Kerkrentmeester
Algemeen lidHr. G. Tollenaar
Kerkrentmeester
Algemeen lid
Hr. C.Ooms
Ouderling - Kerkrentmeester
Financiële administratie van de PGV:
Hr. G. Tollenaar. E kerkrentmeesters@pknvijfhuizen.nl
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu