Kerkgebouw informatie - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kerkgebouw informatie

Kerk > Gebouwen
Adres Verbondskerk
Vijfhuizerweg 969
2141 CT Vijfhuizen.
Impressie buitenzijde.
Impressie interieur.
Orgel
Nieuwbouw in 1961/62 door de Fa. Fonteyn & Gaal voor de Gereformeerde kerk
en in gebruik genomen op 12 oktober 1962.
In 1979 is het onderhoud overgenomen door de Fa. Kaat & Tijhuis.
Met Pinksteren 1999 werden de Gereformeerde gebouwen afgestoten.
Het orgel werd gedemonteerd en grondig gereinigd.
Bij de overplaatsing naar de Verbondskerk vond een membraanrevisie en herintonatie plaats.
Na de ingebruikname op 10 oktober 1999 werd besloten het orgel uit te breiden met een trompetregister.
Het register werd in 2000 toegevoegd.
In 2015 werd het onderhoud overgenomen door de Fa. S. de Wit uit Nieuw Vennep.
Daarbij werden enkele verbeteringen aangebracht.
De Quint 1 1/3' werd aangepast naar een Quint 2 2/3'.
Van de Trompetlade zijn de mechanieken aangepast en de windvoorziening is verbeterd.
Dit orgel, met een elektro-pneumatische tractuur, heeft nu 16 sprekende registers.

Dispositie per 2015
Hoofdwerk (I)
Nevenwerk (II)
Pedaal
Prestant 8’
Holpijp 8’
Subbas 16’
Roerfluit 8’
Speelfluit 4’
Gedekt 8’
Gamba 8’
Nachthoorn 2’
Trompet 8’
Octaaf 4’
Quint 2 2/3’

Prestant 2’
Dulciaan 8’

Mixtuur 1 1/3 4 st
Sesquialter 2 sterk

Trompet 8’
Tremulant
Koppelingen:


Ped + I


Ped + I super


Ped + II


Ped + II super


I + II


Kerkramen
De kerkramen zijn vervaardigd door de Haagse glaskunstenaar Hans Liefkes. (1891-1967).
Op de ramen zijn de twaalf uitspraken van de Apostolische Geloofsbelijdenis uitgebeeld.
Helaas was de toegepaste bevestiging van de gekleurde glasstukken niet erg stabiel en er vielen er steeds meer van af.
De ramen zijn weer van gekleurd glas voorzien door Bert Grotjohaan volgens de glasfusing methode.

Verbondskerk zijgevel
Zijgevel links
Zijraam links
De ALFA α, de eerste letter van het Griekse alfabet.
- Verwijzend naar Christus die in een visioen aan Johannes zegt: "Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde" -
Zijgevel rechts
Zijraam rechts
De OMEGA Ω ,
de laatste letter van het Griekse alfabet.
- De letters komen ook samen voor met het Christusmonogram CHI-RHO -

Raam 1
Raam 1
Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige Schepper des Hemels en der Aarde.
- het aloude symbool van God de Vader met de levende aardbol -
Raam 2
Raam 2
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer.
- Christusmonogram (chi-rho) en de vis, het oude zinnebeeld van Christus -
Raam 3
Raam 3
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
- De eenhoorn is in de Kerk het teken van zuiverheid van Maria; deze eenhoorn was in de fabels een woest, ontembaar dier -
Raam 4
Raam 4
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
- Het kruis en de nagels, vergezeld van het schip, dat de Kerk weergeeft -
Raam 5
Raam 5
Ten derde dage weder opgestaan van de doden.
- Graan is het symbool van begrafenis en wederopstanding. Hier een aar van drie korrels; de slang als teken van de boze -
Raam 6
Raam 6
Opgevaren ten Hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders.
- De adelaar is evenals het vurige rad een Oudchristelijk teken voor de Hemelvaart -
Raam 7
Raam 7
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
- De weegschaal is het oordeel, het zwaard de verdoemenis, de lelies de eeuwige zaligheid -
Raam 8
Raam 8
Ik geloof in de Heilige Geest.
- De duif als zinnebeeld van de Heilige Geest -

Raam 9
Raam 9
Ik geloof in een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen.
- Een kerk op een rots gebouwd -
Raam 10
Raam 10
Vergeving der zonden.
- Het teken van het zoenoffer -

Raam 11
Raam 11
Wederopstanding der doden.
- De wondervogel Feniks, die verjongd uit zijn as oprijst -
Raam 12
Raam 12
En het eeuwig leven.
- Hiervoor staat het teken van het eeuwige, gouden Jeruzalem, in het hiernamaals -
Verhuur Verbondskerk

Voor trouwerij of uitvaart:
  • Voor niet-leden van de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen € 300,-.
    Dits is inclusief koster, exclusief voorganger of organist.
  • Gratis voor leden van de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen.
Overige verhuur in overleg met de gebouwbeheerder via info@pknvijfhuizen.nl


© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu