Wereldgebedsdag - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldgebedsdag

Overig
WERELDGEBEDSDAG.

Een wereldgebeurtenis!

Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.
Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving, geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd.
Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.
Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden,
waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen.
Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan.
Als het bij ons avond is, begint in Noord, Midden en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag.
Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart   heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag:
in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.
Samen bidden, samen vieren, samen delen!
Samen bidden, samen vieren, samen delen!
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu