Rembrandt storm op het meer

Stil, mijn ziel: bij de dienst van 23 juni

Het stormt en je weet niet hoe lang het goed zal blijven gaan. Dat is de situatie in Marcus 4, waar we deze zondag uit lezen. We horen hoe Jezus ons vraagt om vertrouwen en om de moed om ondanks alles hem te volgen. 'Stil, mijn ziel, wees stil'; dat zingen en luisteren we met elkaar in de dienst. Welkom! De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
fujimura pentecost

Vernieuw in ons: Pinkster- en belijdenisdienst 19 mei

Deze eerste Pinksterzondag is er een feestelijke dienst. We staan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest, aan de hand van bijbelteksten uit Jeremia en 2 Korinthe, over de Geest die in ons mensen een begin wil maken met Gods nieuwe wereld. Ook vieren we deze ochtend dat één van onze gemeenteleden belijdenis doet - teken dat de Geest van Pinksteren ook vandaag aan het werk is en mensen in het spoor van Jezus brengt! 
De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
bevrijdingsdag

Liefde en vrijheid: bij de dienst van zondag 5 mei

Bevrijdingsdag! Een dag om te vieren dat we al bijna 80 jaar in een vrij land leven. En daarmee ook een dag om je de vrijheid opnieuw eigen te maken. In het evangelie van deze zondag lezen we ook zoiets: de herinnering aan de liefde waarmee God ons lief heeft gehad, om daardoor meer en meer elkaar lief te hebben. Welkom, om die liefde te vieren en om je erin te oefenen.
De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl

William Blake - Sketch of the Trinity

Jezus' grenzeloze liefde: Witte Donderdag & Goede Vrijdag

Deze week is de Stille Week, onderweg naar Pasen. Vanavond en morgenavond om 19.30 zijn er korte vespers in de kerk. Donderdagavond luisteren we naar Jezus die zijn leerlingen, zoals Johannes vertelt, 'tot het uiterste liefheeft' en ons oproept ons eigen leven daarnaar te richten. Vrijdag horen we hoe dat verder gaat: in de steek gelaten, veroordeeld, gedood. Het licht dooft, ook hier in de kerk.

Beide diensten beginnen om 19.30 en zijn ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
Navalny

Provocatie in Jeruzalem: Palmzondag 2024

De tijdgenoten van Jezus herkennen een provocatie als ze er een zien - net als wij. Als Jezus ervoor kiest om het laatste stukje van de weg naar Jeruzalem rijdend af te leggen, begrijpt iedereen de hint: het is tijd voor nieuw leiderschap. Blijdschap alom dus. Zondag vieren we dat, onder andere met door de kinderen gemaakte Palmpaasstokken. 
Tegelijk hangt over deze zondag al het zwarte randje van de week die volgt. Want hoe zullen de machthebbers zelf op deze provocatie reageren? 
De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
dali

'Het werk van onze handen, bevestig dat': Biddag 2024

Woensdagavond 13 maart is de jaarlijkse biddagviering: een dienst aan het begin van het (agrarische) seizoen om te bidden om zegen over 'gewas' en 'arbeid'. We lezen die avond uit Prediker, het bijbelboek dat keer op keer de vinger legt bij de futiliteit van alles wat mensen doen. In het licht van die ervaring bidden en hopen we. Met de woorden van Psalm 90, die we aan het begin van de dienst zingen: 'het werk van onze handen, bevestig dat'. Laat vooral weten wat er is in jouw werk waar we in dit licht voor kunnen bidden!
miserere

Fake of oprecht? Bij het begin van de veertigdagentijd

'Is dit het vasten dat ik verkies?!', vraagt God bij monde van de profeet Jesaja in de tekst die op Aswoensdag centraal staat. We staan aan het begin van de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en berouw: hoeveel zelfgerichtheid kleeft er aan onze geestelijke en kerkelijk praktijken? En in hoeverre doen we daar andere mensen mee tekort?
Aswoensdag is een dag om te beginnen daarmee in het reine te komen, persoonlijk en voor ons als gemeente. Welkom om dat samen te doen! De viering begint om 19.30 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.

genezing

'Ik wil het, word rein' - bij de dienst van 11 februari

Er komt iemand naar Jezus toe, vertelt Marcus, met een huidziekte. 'Melaatsheid', zeiden oudere bijbelvertalingen; één van de ergste dingen die je als mens in die tijd kon overkomen (Filmtip: Philadelphia). Jezus raakt hem aan en geneest hem. Dat laat iets zien van de grootsheid van Gods liefde, die niet bang is om zich in te laten met de zwartste kanten van een mensenleven - en roept ons op om onszelf daar niet door af te laten schrikken. 
Als mensen die zo door hem aangeraakt zijn vieren we deze ochtend ook het avondmaal. De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
afbeelding bij boeken pagina

Nieuw: Recensies

Af en toe recenseer ik nieuw uitgekomen boeken - de laatste tijd vooral voor De Nieuwe Koers. Ik heb er wat online gezet, ter inspiratie. Er volgen er meer. - Ds. Jan Scheele-Goedhart
Cartoon administratie

Gezocht: Administrateur

Vanwege verhuizing van de huidige administrateur zijn we op zoek naar iemand die ons als kerkelijke gemeente wil ondersteunen bij de financiële administratie. Zou je dat willen? Bel of mail! Wil je eerst meer informatie, bel dan met Hans van Alphen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (023-5581698).
Logo week van gebed 2024

Week van Gebed voor de Eenheid

Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid is er iedere avond een gebedsbijeenkomst in één van de kerken in de Haarlemmermeer. Welkom!
Lees meer 

Oecumenische dienst 21 januari: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'

Zondagochtend is er een gezamenlijke dienst met de katholieke Augustinusparochie, ter gelegenheid van het begin van de Week van gebed voor de eenheid. Het thema van die week is dit jaar: 'Heb God lief en je naaste als jezelf', aan de hand van Jezus' verhaal van de barmhartige Samaritaan. Om je alvast op de dienst voor te bereiden: voor wie ben jij in de afgelopen tijd een naaste geweest? Of ben je zelf iemand die ernaar snakt door een ander gezien te worden?

De dienst begint om 10.30, een half uur later dan anders, en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
 

Godly Play

Kom kennismaken met Godly Play en ds. Sibilla 
Godly Play is...
...de tijd krijgen om je te verwonderen.
...een verhaal waarmee je iets van God en mensen kunt ervaren.
...luisteren, kijken en je eigen woorden en beelden zoeken.
Lees meer 

Welkom

Wij zijn de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen en zijn een kerkgemeenschap van ongeveer 350 leden. Ons kerkgebouw de Verbondskerk staat in het hart van het dorp. Ons ideaal is verbonden te zijn in geloof, hoop en liefde. Wij zijn betrokken op de samenleving en willen een actief onderdeel zijn van het dorp.
Lees meer 

Adventskalender

Onze eigen Adventskalender met vragen bedacht door de jongeren uit onze gemeente.
Lees meer 

Adventskalender Petrus PKN

Elke dag een nieuwe tekst en informatie in deze adventstijd.
Lees meer 

Nieuwe website

De nieuwe website is online!
Nog niet alles is helemaal afgerond, maar de belangrijkste pagina's zijn ingevuld. 
Mist u iets? Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het weten!
Mail naar de webmaster.