preaching

Over deze preken

Niet alle preken die ik in Vijfhuizen houd, zijn uitgeschreven. Op deze pagina staat een selectie, die langzaam aangevuld wordt. Mocht u van plan zijn één van deze preken zelf in een dienst te gebruiken, laat het dan even weten. 
hemelvaart

9 mei 2024: hemelvaart

Drie dingen over het feest van hemelvaart. Het eerste gaat over de persoonlijke troost van de hemelvaart. Er is ruimte voor mensen bij God. Het tweede gaat over de verantwoordelijkheid die bij deze dag hoort. Christus is nog steeds aan het werk, maar doet dat nu door ons. En het derde gaat over het perspectief van Hemelvaartsdag. Ga dus, straks hiervandaan, en neem je opnieuw voor om alle dagen van je leven in zijn spoor te gaan. Maar laat je nooit, nooit verlammen door je eigen onvermogen, of door alle problemen van de wereld die veel te groot zijn. Deze Jezus, zeggen twee engelen, zal weerkomen om alle dingen te herstellen.
Lees meer 
bevrijding

5 mei 2024: liefde en vrijheid

Wat Jezus over liefde zegt lijkt heel erg op wat we met Bevrijdingsdag doen als het gaat om vrijheid: vieren, herinneren en opnieuw voornemen. Je kunt niet werkelijk vieren en je kunt niet werkelijk herinneren zonder je opnieuw voor te nemen om in dat spoor verder te gaan. Liefde niet als een of ander abstract altruïstisch ideaal, voor abstracte mensen waar je geen last van zult hebben, maar liefde als het harde werk voor de echte mensen die je in het echt leven tegenkomt.
Lees meer 

14 april 2024: Jezus en Petrus

Wat is het ergste, wat is het belangrijkste in het leven? Jezus is met Petrus in gesprek en dan is dat de vraag die eronder ligt. Want ja, er is iets gebeurd wat dat betreft. Petrus had het gezegd, stelliger dan alle anderen: ik zal U niet alleen laten, zelfs niet als ik erom zou moeten sterven. Petrus had gezegd dat hij wel wist wat echt belangrijk was en dat hij dat zou doen, ook al zou het hem zijn leven kosten. Maar goed, toen puntje bij paaltje kwam bleek menselijk, al te menselijk, het in de praktijk toch andersom. Liever z’n leven; hij had Jezus als een baksteen laten vallen.
Lees meer 
Pasen vrouwen bij het graf

Pasen 2024: 'Huh?!'

Het einde van het evangelie van Marcus is één grote ‘huh’. Al eeuwenlang hebben mensen het gevoel dat dat niet klopt; wij willen een evangelie dat 'af' is. Helaas kan ik u dat vanochtend niet bieden, iets dat af is. Wat dat betreft is het filmpje van de tieners dat we aan het begin van deze dienst zagen, beter dan mijn preek. Sterker nog: dat filmpje van de tieners is wat dat betreft beter dan het hele geloof. Dat meen ik serieus. Dat filmpje is, ondanks al z’n wiebelige beelden en af en toe een vinger voor de lens, af.
Lees meer 
Shusaku Endo - Silence

Goede vrijdag 2024: 'die lijdt Hij heel alleen'

Goede Vrijdag. Het licht schijnt in de duisternis, vertelt het evangelie. Er kwam iemand in de wereld, schrijft Marcus, en zijn boodschap was dat het koninkrijk van God genaderd was. Hij vertelde daarvan en Hij liet er zelf van zien, tekenen van de kracht van God zelf, om te genezen, om heel te maken wat gebroken was. Hij bevocht de machten van de duisternis en ze herkenden hem als hun meerdere. En nu? In de steek gelaten. Ten dode gedoemd is Hij. ‘Als alles duister is’: dat heeft daarmee te maken, met mensen, met hoe die zijn, hoe makkelijk te manipuleren, hoe bang, hoe snel geneigd hun eigen hachje te redden.
Lees meer 
William Blake - Sketch of the Trinity

Witte donderdag 2024: knielen, zorgen, geven

Zestien eeuwen terug was er een heilige, Fabiola heette ze; mogelijk de rijkste vrouw van het hele Romeinse rijk en nadat ze christen werd, verkocht ze haar vastgoedimperium. Het geld gebruikte ze onder andere om een ziekenhuis mee te beginnen - het eerste in West-Europa - waarin ze mensen eigenhandig verzorgde. Of ze zich daarbij liet inspireren door het evangelieverhaal van Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast, weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen. Want dat is wat Jezus zegt: zoals ik heb gedaan, zo moeten jullie het ook doen.
Lees meer 
Navalny

24 maart 2024: Provocatie in Jeruzalem

Als Aleksej Navalny terug naar Rusland gaat, is dat een provocatie. Symbooltaal voor: de kliek die Rusland vandaag zegt te leiden, die is onwettig. Ze mogen zich president noemen of wat voor mooie titels ze ook voor zichzelf gebruiken, maar het zijn boeven. Boeven. Tijd voor nieuw leiderschap.
Vanochtend horen we hoe Jezus naar Jeruzalem rijdt. De symbooltaal is hetzelfde: de kliek die Jeruzalem vandaag zegt te leiden, die is onwettig. Tijd voor nieuw leiderschap. 
Lees meer 
babette

10 maart 2024: Feestelijk diner voor 5000

Er zijn vijfduizend mensen bij elkaar en Jezus heeft het plan opgevat om hen te eten te geven. Ze gaan zitten in het gras, en voor je ligt een smetteloos gestreken servet, en er staan drie porseleinen borden op elkaar en er liggen drie sets blinkend gepoetst zilveren bestek naast de borden en op het bovenste bord ligt een lepel met een heel klein schitterend opgemaakt hapje, een amuse. En je hoort ze speculeren in het evangelie. Hoe kan dit toch? Zo veel overvloed, middenin het leven, uit het niets? Zo is God - de enige die mensen kan laten leven van de wind.
Lees meer 
elia-in-de-woestijn

25 februari 2024: 'Ik ben als enige overgebleven...'

Als ik u vanochtend zou vragen wie van u zichzelf als gelovige zag, dan weet ik nog niet zo goed wie z’n hand zou durven opsteken. Elia zou van zichzelf gezegd hebben dat hij een gelovige was. Was, verleden tijd. Wat vandaag gedragen wordt in een gelovige omgeving kan morgen, als je alleen bent, weg zijn. Als je dit leest over Elia, dan kan het dus met iedereen gebeuren. We zouden daarom dankbaar, intens dankbaar moeten zijn voor een stabiel en stevig geloofsleven; maar dat andere hoort er ook bij, vertwijfeling, aanvechting, leegte, eenzaamheid. Misschien zouden we daar zelfs ook dankbaar voor mogen zijn...
Lees meer 
miserere

Aswoensdag 2024: 'Het vasten dat Ik verkies...'

Fake geloof. Fake godsdienst. Exact wat je zou moeten doen, maar om gezien te worden. Godsdienst als performance geworden, om daar op de een of andere manier zelf beter van te worden. Om God door bidden, vasten, rituelen, kerkgang, wat niet al, ertoe te bewegen om jouw kant te kiezen. En het werkt niet. Echte godsdienst is jouw agenda aan die van hem aan te passen. Je niet neerleggen bij hoe de wereld nu eenmaal is. Niet gericht op je eigen, persoonlijke welzijn, maar op God, op de wereld die Hij bedoeld heeft...
Lees meer 
genezing

Preek 11 februari 2024

Ziekte, stigma, levende dode. Wie melaats was, werd verbannen uit de bewoonde wereld, moest op afstand blijven van andere mensen en ze van afstand waarschuwend toeroepen: let op, hier ben ik, blijf uit m’n buurt. Er komt een melaatse naar Jezus toe; dat alleen al. Hij blijft niet op afstand. Jezus raakt hem aan en geneest hem. Van twee kanten wordt hier een grens overschreden...
Lees meer 
samaritaan

Preek oecumenische dienst 21 januari 2024

De twee neigingen die Jezus’ in zijn verhaal aan de kaak stelt zijn nog steeds springlevend, en wij in de kerk zijn er absoluut niet immuun voor. De neiging om de wereld in hokjes op te delen, wie er bij hoort en wie niet, en de neiging om jezelf in het goede hokje te zien, die is nog net zo springlevend als toen. Daarover vertelt Jezus een verhaal. Er is een man en die ligt door het leven verwond en beroofd langs de kant van de weg. Zo zijn er duizenden in onze samenleving. En dan komen er een priester en een Leviet voorbij, moreel voorbeeldige figuren, hoog aanzien in de samenleving, elites. En ze gaan er gewoon aan voorbij...
Lees meer 

Preek bij Handelingen 1:1-11 (Hemelvaart 2023)

Lees meer