miserere

Fake of oprecht? Bij het begin van de veertigdagentijd

'Is dit het vasten dat ik verkies?!', vraagt God bij monde van de profeet Jesaja in de tekst die op Aswoensdag centraal staat. We staan aan het begin van de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en berouw: hoeveel zelfgerichtheid kleeft er aan onze geestelijke en kerkelijk praktijken? En in hoeverre doen we daar andere mensen mee tekort?
Aswoensdag is een dag om te beginnen daarmee in het reine te komen, persoonlijk en voor ons als gemeente. Welkom om dat samen te doen! De viering begint om 19.30 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.

terug