Collectebonnen

Collectebonnen – Rekeningnummer – NL 91 INGB 0000 3151 84
Dit rekeningnummer gebruik je wanneer je tijdens de collecte van de kerkdienst of de nevendienst gebruik wilt maken van collectebonnen. De bonnen zijn, voor zover van toepassing, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bonnen zijn beschikbaar in coupures van 0,60 en 1,25 euro. De bonnen zijn per vel van 12,00 euro (20 keer 0,60) en 25,00 euro (20 keer 1,25) te verkrijgen door het overmaken van het passende bedrag op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. collectebonnen. Na betaling worden de bonnen persoonlijk aan jou verstrekt.
 
terug