De zeven werken van barmhartigheid van Pieter Bruegel de Jonge

 


Diaconie komt van een Grieks woord dat letterlijk ‘dienen’ betekent. De medemens dienen is vanaf het prilste begin een van de kerntaken van de kerk. Later, in de vroegmoderne tijd, werd het 'de werken van barmhartigheid' genoemd. Het richt zich op de ander, de medemens en dan met name op hen die geen helper hebben, die in nood verkeren, of door wat voor oorzaak dan ook in problemen zijn gekomen. Het is Jezus zelf die zei ‘wat je voor de minsten doet, dat doe je voor mij’. Je leest dat in de Bijbel in Mattheüs 25 vers 35 tot 40.
Jezus zei dat vanuit zijn onbegrensde liefde voor mensen en (mede) door middel van de diaconie proberen wij Hem daarin te volgen.

Lange tijd leek het alsof de diaconie in ons land niet langer nodig was, maar helaas, vandaag de dag komen weer steeds meer mensen in de verdrukking, staan aan de kant, doen niet meer mee, staan letterlijk met lege handen. De diaconie helpt deze mensen. Als je wilt kun je aan dit werk bijdragen door een gift te storten op  NL79 RABO 0345 8185 71 ten name van Diaconie PKN Vijfhuizen.
Goed om te weten dat geld dat bij de diaconie binnenkomt alleen gebruikt wordt voor het helpen van mensen in nood en niet voor andere doeleinden.
Heb je een vraag of opmerking mail dan naar
diaconie@pknvijfhuizen.nl
 
terug