genezing

'Ik wil het, word rein' - bij de dienst van 11 februari

Er komt iemand naar Jezus toe, vertelt Marcus, met een huidziekte. 'Melaatsheid', zeiden oudere bijbelvertalingen; één van de ergste dingen die je als mens in die tijd kon overkomen (Filmtip: Philadelphia). Jezus raakt hem aan en geneest hem. Dat laat iets zien van de grootsheid van Gods liefde, die niet bang is om zich in te laten met de zwartste kanten van een mensenleven - en roept ons op om onszelf daar niet door af te laten schrikken. 
Als mensen die zo door hem aangeraakt zijn vieren we deze ochtend ook het avondmaal. De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
terug