Giften aftrekken

Extra informatie – Gift aftrekken van de belasting kerkbalans
Bij het aftrekken van de gift betaalt de belastingdienst mee, want je krijgt een deel van je gift terug. Dat kun je zelf besteden of je kunt er in jouw gift rekening mee houden dat je later een deel terugkrijgt.
Graag willen we je daarom wijzen op de mogelijkheid van het geven van een periodieke gift. In dat geval sluit je een overeenkomst met de kerk waarin je aangeeft dat je gedurende een periode van 5 jaar een bepaald bedrag aan de kerk geeft. Dat klinkt ingewikkeld, maar is heel eenvoudig: als je de penningmeester een mail stuurt (of hem even aanspreekt of bij hem aanbelt) dan stuurt of geeft hij je een eenvoudig formulier waarop je aan kunt geven welk bedrag je jaarlijks wilt geven. Jij en jouw eventuele partner ondertekenen dat en leveren het formulier weer in bij de penningmeester. Die tekent het formulier ook en zet er een nummer op. Jouw hele gift is vervolgens aftrekbaar voor de belasting.
Dat is een heel aantrekkelijke mogelijkheid omdat, als je geen periodieke overeenkomst hebt, een gift pas aftrekbaar is als je tenminste 1% van jouw (drempel)inkomen geeft en dan alleen maar voor het bedrag daarboven.
Voorbeeld:
  1. Je hebt geen periodieke overeenkomst en jouw gift is 750 euro;
    bij een drempelinkomen van 35.000 euro is de gift pas vanaf 350 euro van de belasting aftrekbaar. Dus 750 euro -/- 350 euro = 400 euro. Lagere bedragen dan 350 euro zijn helemaal niet aftrekbaar.
  2. Je hebt wel een periodieke overeenkomst en je hebt aangegeven de komende 5 jaar een gift van 750 euro te doen:
    de hele gift van 750 euro is dan aftrekbaar. Ook een gift van bijvoorbeeld 200 euro is volledig aftrekbaar omdat er geen minimum van 1% van het inkomen vereist is.
Stel dat je 37,35% belasting betaalt, dan krijgt je als je aangifte doet dus 280 Euro terug (37,35 % * 750 euro). Die kunt je zelf houden of bijvoorbeeld jouw gift er mee verhogen (of een deel voor jezelf houden en een deel extra aan de kerk geven).
Gemeenteleden die al een periodieke overeenkomst hebben vragen soms waarom ze toch nog een envelop voor de kerkbalans krijgen. Dat is omdat het kan zijn dat je aan wilt geven dat je een deel van jouw gift in collectebonnen wilt ontvangen. Of omdat je kunt besluiten om een jaar toch wat meer te geven dan het bedrag dat je hebt afgesproken in de periodieke overeenkomst. Als je een ander bedrag wilt geven, maar ook als je niets wilt wijzigen, dan is het bovendien fijn als je het bedrag invult zodat duidelijk is met welk bedrag de kerk rekening kan houden. Tot slot is het formulier nodig om in het nieuwe jaar eventueel via automatische incasso’s bij te kunnen dragen.
Jouw gift, aftrekbaar of niet, is ook dit jaar weer van harte welkom!
Voor meer informatie kun je mailen naar: kerkrentmeesters@pknvijfhuizen.nl
 
terug