Godly Play

Op zondag 4 februari is de middag voor kinderen en hun (groot)ouders, van 15.30-17.00 uur in De Poterne.

Elke bijeenkomst is open, iedereen is welkom want om Godly Play te doen hoef je niet bekend te zijn met kerk of geloof of met Bijbelverhalen.
Wel graag tevoren opgeven zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Meer informatie en opgave bij: Sibilla Verhagen, tel 06 246 57 848, s.verhagen@pkn-uithoorn.nl  

terug