miserere

Fake of oprecht? Bij het begin van de veertigdagentijd

'Is dit het vasten dat ik verkies?!', vraagt God bij monde van de profeet Jesaja in de tekst die op Aswoensdag centraal staat. We staan aan het begin van de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en berouw: hoeveel zelfgerichtheid kleeft er aan onze geestelijke en kerkelijk praktijken? En in hoeverre doen we daar andere mensen mee tekort?
Aswoensdag is een dag om te beginnen daarmee in het reine te komen, persoonlijk en voor ons als gemeente. Welkom om dat samen te doen! De viering begint om 19.30 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.

genezing

'Ik wil het, word rein' - bij de dienst van 11 februari

Er komt iemand naar Jezus toe, vertelt Marcus, met een huidziekte. 'Melaatsheid', zeiden oudere bijbelvertalingen; één van de ergste dingen die je als mens in die tijd kon overkomen (Filmtip: Philadelphia). Jezus raakt hem aan en geneest hem. Dat laat iets zien van de grootsheid van Gods liefde, die niet bang is om zich in te laten met de zwartste kanten van een mensenleven - en roept ons op om onszelf daar niet door af te laten schrikken. 
Als mensen die zo door hem aangeraakt zijn vieren we deze ochtend ook het avondmaal. De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
afbeelding bij boeken pagina

Nieuw: Recensies

Af en toe recenseer ik nieuw uitgekomen boeken - de laatste tijd vooral voor De Nieuwe Koers. Ik heb er wat online gezet, ter inspiratie. Er volgen er meer. - Ds. Jan Scheele-Goedhart
Cartoon administratie

Gezocht: Administrateur

Vanwege verhuizing van de huidige administrateur zijn we op zoek naar iemand die ons als kerkelijke gemeente wil ondersteunen bij de financiële administratie. Zou je dat willen? Bel of mail! Wil je eerst meer informatie, bel dan met Hans van Alphen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (023-5581698).
Logo week van gebed 2024

Week van Gebed voor de Eenheid

Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid is er iedere avond een gebedsbijeenkomst in één van de kerken in de Haarlemmermeer. Welkom!
Lees meer 

Oecumenische dienst 21 januari: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'

Zondagochtend is er een gezamenlijke dienst met de katholieke Augustinusparochie, ter gelegenheid van het begin van de Week van gebed voor de eenheid. Het thema van die week is dit jaar: 'Heb God lief en je naaste als jezelf', aan de hand van Jezus' verhaal van de barmhartige Samaritaan. Om je alvast op de dienst voor te bereiden: voor wie ben jij in de afgelopen tijd een naaste geweest? Of ben je zelf iemand die ernaar snakt door een ander gezien te worden?

De dienst begint om 10.30, een half uur later dan anders, en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
 

Godly Play

Kom kennismaken met Godly Play en ds. Sibilla 
Godly Play is...
...de tijd krijgen om je te verwonderen.
...een verhaal waarmee je iets van God en mensen kunt ervaren.
...luisteren, kijken en je eigen woorden en beelden zoeken.
Lees meer 

Welkom

Wij zijn de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen en zijn een kerkgemeenschap van ongeveer 350 leden. Ons kerkgebouw de Verbondskerk staat in het hart van het dorp. Ons ideaal is verbonden te zijn in geloof, hoop en liefde. Wij zijn betrokken op de samenleving en willen een actief onderdeel zijn van het dorp.
Lees meer 

Adventskalender

Onze eigen Adventskalender met vragen bedacht door de jongeren uit onze gemeente.
Lees meer 

Adventskalender Petrus PKN

Elke dag een nieuwe tekst en informatie in deze adventstijd.
Lees meer 

Nieuwe website

De nieuwe website is online!
Nog niet alles is helemaal afgerond, maar de belangrijkste pagina's zijn ingevuld. 
Mist u iets? Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het weten!
Mail naar de webmaster.