zondag 19 mei 2024 om 10.00 uur

zondag 19 mei Verbondskerk Pinksteren
Voorganger(s): Ds. Jan Scheele-Goedhart
Organist: Cees Lodder

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209/events/event/16011950-202405191000

[welkomstwoord door ouderling van dienst]
[hand ouderling van dienst]
[intochtslied]                         Psalm 105:1,3,18
[stil gebed]                           
[votum]                                 
[groet]                                   
[lied]                                       Sela, Ik zal er zijn     
[kyriegebed]
[gloria]                                   405 Heilig, heilig, heilig
[gebed]                                  
[OT lezing]                           Jeremia 31:31-34
[NT lezing]                           2 Korinthe 3:16-18
[lied]                                       858 Vernieuw in ons o God
[preek]                                   …
[muziek]                                  
[lied]                                       289 Heer het licht van uw liefde schittert
[belijdenis]                            (met daarin Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven en LvdK 257 Halleluja, eeuwig dank en ere)
[voorbede/dank]                  (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
[collecte]                               
[slotlied]                                675 Geest van hierboven
[zegen]                                  
[Amen]                                  
[muziek]                                
 

terug