zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur

zondag 26 mei Verbondskerk
Voorganger(s): Ds. Jan Scheele-Goedhart
Organist: Jan de Jong

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209/events/event/16011951-202405261000

[welkomstwoord door ouderling van dienst]
[hand ouderling van dienst]
[intochtslied]                         Psalm 89:3,4,5
[stil gebed]                           
[votum]                                 
[groet]                                   
[lied]                                       LvdK 487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
[kyriegebed]
[gloria]                                   704:3 Lof, eer en prijs zij God
[gebed]                                  
[kindermoment]
[kinderen -> knd]                met lied 886 Abba, Vader (Nederlands)
[OT lezing]                           Jesaja 6:1-8
[NT lezing]                           Romeinen 8:12-17
[NT lezing]                           Johannes 3:1-16
[lied]                                       848 Al wat een mens te kennen zoekt
[preek]                                   …
[muziek]              “Recit de Nasard” - Louis Nicholas Clerambault
[lied/credo]                           340B Ik geloof in God de Vader
[voorbede/dank]                 (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
[collecte]                          
[slotlied]                                825:1,6,8 De wereld is van hem vervuld
[zegen]                                  
[Amen]                                   (gezongen)
[muziek]              “Caprice” - Louis Nicholas Clerambault
 

terug