zondag 30 juni 2024 om 10.00 uur

zondag 30 juni Verbondskerk
Voorganger(s): Ds. Karel Blei
Organist: Jan de Jong

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209/events/event/16011957-202406301000

Mededelingen door ouderling van dienst
Lied Psalm 8:1,2,3
Stilte
Bemoediging en groet
Lied Psalm 8:4,5,6
Kyriegebed
Glorialied door LB 305: 1,2,3
Gebed
Moment voor de kinderen, daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…
1ste schriftlezing: Jesaja 49:1-7
Lied 534: 1,2
2e schriftlezing: Marcus 5:1-20
Lied 534: 3,4
Preek
Orgelspel: "Flutes" - Louis Nicholas Clerambault
Lied 513
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Kinderen komen terug (de ouderling van dienst haalt de kinderen en ook de crèche kinderen op)
Lied 418
Zegen met gezongen amen: lied 431c
Orgelspel: "Plein Jeu" - Louis Nicholas Clerambault
 

terug