zondag 7 juli 2024 om 10.00 uur

zondag 7 juli Verbondskerk
Voorganger(s): Ds. Jan Scheele-Goedhart
Organist: Cees Lodder

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209/events/event/16011958-202407071000

[welkomstwoord door ouderling van dienst]
[hand ouderling van dienst]
[intochtslied]                         Psalm 123
[stil gebed]                           
[votum]                                 
[groet]                                   
[lied]                                       528:1,2,3 Omdat Hij niet ver wou zijn
[kyriegebed]
[gloria]                                   ELB 362:1,2,3,5 God in ons midden
[gebed]
[kindermoment]                  
[kinderen -> knd]               
[OT lezing]                           Ezechiël 2:1-7
[NT lezing]                           Marcus 6:1-6
[lied]                                       494 Vanwaar zijt Gij gekomen
[preek]                                   …
[muziek]                                  
[lied]                                       826 O Christus, woord der eeuwigheid
[voorbede/dank]                  (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
[collecte]
[slotlied]                                418 God schenk ons de kracht
[zegen]                                  
[Amen]                                   (gezongen)
[muziek]                                
 

terug