zondag 14 juli 2024 om 10.00 uur

zondag 14 juli Verbondskerk
Voorganger(s): Ds. Jan Scheele-Goedhart
Organist: Jan de Jong

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209/events/event/16011959-202407141000

Slotdienst/gezinsdienst
Organist Jan de Jong
Slotdienst/gezinsdienst
[welkomstwoord door ouderling van dienst]
[hand ouderling van dienst]
[intochtslied] Psalm 85:1,3,4 
[stil gebed] 
[votum] 
[groet]
[lied] ELB 218 Samen in de naam van Jezus  
[kyriegebed]
[gloria] ELB 259 Gloria (Taizé)  
[gebed] 
[OT lezing] Jesaja 52:1-10
[NT lezing] Marcus 6:6-13
[lied] 806 Zomaar te gaan met een stok in je hand 
[preek] ...
[muziek] Zwei Flotenuhrstucke - Joseph Haydn
[lied] 802:1,4 Door de wereld gaat een woord 
[voorbede/dank] (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
[collecte]
[slotlied] 425 Vervuld van uw zegen
[zegen]
[Amen] (gezongen)
[muziek] Dialogue sur les Grands Jeux. - Jean Adam Guilain

terug