zondag 21 juli 2024 om 10.00 uur

zondag 21 juli Verbondskerk
Voorganger(s): Ds. Hetty van Galen
Organist: Cees Lodder

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209/events/event/16011960-202407211000

Organist Cees Lodder
Mededelingen door ouderling van dienst
Lied: Laten wij zingend deze dag beginnen (lied 212: 1,3,5)
Stilte
Bemoediging en groet
Kyriegebed 
Lied: O Vader trek het lot U aan (lied 995, 1,2) 
Gebed
Een verhaal voor grote en kleine oren.
1ste schriftlezing : Exodus 16: 1 -8 en 13b – 23 
Lied : 23 b: de heer is mijn herder
2 e  schriftlezing : Johannes 6: 1 - 15
Lied 383: Zeven was voldoende, alle coupletten 
Overdenking 
Orgelspel
Lied : 388: Voor ieder van ons een plek aan de tafel, couplet 1,2,4,5
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader​
Inzameling der gaven
Lied Eten genoeg, brood om te delen
Uit: liederen ter bemoediging
Mel. Lied 276: Zomaar een dak (of : Com nu met sang)
Zegen met gezongen amen: lied 431c

terug