Oecumenische dienst 21 januari: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'

Zondagochtend is er een gezamenlijke dienst met de katholieke Augustinusparochie, ter gelegenheid van het begin van de Week van gebed voor de eenheid. Het thema van die week is dit jaar: 'Heb God lief en je naaste als jezelf', aan de hand van Jezus' verhaal van de barmhartige Samaritaan. Om je alvast op de dienst voor te bereiden: voor wie ben jij in de afgelopen tijd een naaste geweest? Of ben je zelf iemand die ernaar snakt door een ander gezien te worden?

De dienst begint om 10.30, een half uur later dan anders, en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
 
terug