fujimura pentecost

Vernieuw in ons: Pinkster- en belijdenisdienst 19 mei

Deze eerste Pinksterzondag is er een feestelijke dienst. We staan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest, aan de hand van bijbelteksten uit Jeremia en 2 Korinthe, over de Geest die in ons mensen een begin wil maken met Gods nieuwe wereld. Ook vieren we deze ochtend dat één van onze gemeenteleden belijdenis doet - teken dat de Geest van Pinksteren ook vandaag aan het werk is en mensen in het spoor van Jezus brengt! 
De dienst begint om 10.00 en is ook te zien op Kerkdienstgemist.nl.
terug