Rekeningnummers

Diaconie – Rekeningnummer – NL79 RABO 0345 8185 71
Wanneer u geld wilt storten voor projecten van de Diaconie gebruikt u dit rekeningnummer. Geef in de omschrijving duidelijk aan voor welk project het geld bedoeld is. 
Kerkrentmeesters – Rekeningnummer – NL91 INGB 0000 3151 84
Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en de financiën voor de continuïteit van de gemeente. Om dit te kunnen garanderen zijn er inkomsten nodig, welke grotendeels van vrijwillige bijdragen komen. Voorbeelden hiervan zijn vrijwillige bijdragen, actie kerkbalans, het verjaardagsfonds en andere giften. 
Het is ook mogelijk om geld te schenken bij overlijden. Er zijn twee manieren om bij overlijden de kerk een deel van het vermogen aan de kerk te schenken. 
  • De kerk is erfgenaam: als (mede) erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op (een deel van) de nalatenschap. De kerk (en mede-erfgenamen) erven dan alleen baten en schulden van de nalatenschap. 
  • De kerk krijgt een legaat: een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis of stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij). Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig. 
Kerkbrief – Rekeningnummer – NL91 INGB 0000 3151 84
Dit is hetzelfde rekeningnummer als van de kerkrentmeesters, en is dus ook voor de jaarlijkse betaling van de kerkbrief. Geef in de omschrijving aan of u de kerkbrief digitaal of op papier wilt ontvangen.
 
terug