Scriba

De scriba van de kerkenraad is de spin in het web van het gemeentewerk. Een goed functionerend scribaat is van groot belang voor het goed functioneren van kerkenraad en gemeente.

Betekenis scriba

Het woord scriba is afgeleid van het Latijnse werkwoord scribere (schrijven). We noemen de scriba ook wel iemand die het secretariaat verzorgt, waar post, de agenda, en voorbereiding en verslag van de kerkenraadsvergaderingen bijhoren.

Deel van de kerkenraad

De scriba maakt deel uit van de kerkenraad. De scriba kan ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester zijn, maar vaak is de scriba van andere werkzaamheden vrijgesteld. Soms wordt er een notulist of een tweede scriba benoemd. Deze hoeven geen ambtsdrager te zijn, maar hebben wel een geheimhoudingsplicht.

De scriba maakt ook deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen kent in elk geval de volgende functies: preses (voorzitter), scriba en assessor (vervanger). De predikant maakt altijd deel uit van het moderamen. 

De scriba is momenteel Els Visser-Stark en zij is bereikbaar via e-mail: scriba@pknvijfhuizen.nl of telefonisch via 06-26 290 491.

terug