ABC

Heb je er iets aan om te geloven?

De laatste maanden komen we tijdens de bijeenkomsten van de Bijbelleesgroep op dinsdagmiddag heel regelmatig over allerlei geloofsvragen te spreken. Eén vraag die vaak terugkomt is de vraag naar wat het uitmaakt of je gelooft of niet. ‘Hoe zit het dan met diegenen die niet geloven, maar wel een goed leven leiden?’ of ‘En mensen met een ander geloof dan?’, of, noem het maar op. Het zijn vragen over thema’s als redding/verlossing, hoop en toekomstverwachting die veel mensen in de gemeente van heel dichtbij aangaan; eigenlijk iedereen heeft in zijn of haar (nabije) omgeving wel mensen die niet of niet meer geloven, die niet zo goed weten wat ze geloven, en zo zijn er evengoed velen in de gemeente zelf. En wat is het eigenlijk, ‘geloven’?!

Ik vind het mooi dat zulke vragen op tafel komen en tegelijk zijn het ook vragen waar ik niet zo goed een antwoord op weet. Ja, het traditionele antwoord ken ik: (alleen) voor wie gelooft is er na de dood een plekje bij God in de hemel. Het is het antwoord dat bij veel mensen in het achterhoofd nog leeft en waarmee ikzelf ook opgegroeid ben – maar het bevredigt me niet meer. Ook, of misschien juist vanuit de Bijbel niet. (Ik heb gezien de deadline van deze kerkbrief geen tijd om er uitgebreider over te schrijven, wellicht later, twee punten als voorschotje: 1) Jezus maakt scherp onderscheid tussen mensen, maar dan gaat het in veel gevallen om ‘wat je hebt gedaan voor de minsten van de mensen’ en 2) leven met God krijgt in de traditionele visie iets functioneels, iets wat je uiteindelijk doet om er zelf beter van te worden, en dat kan niet kloppen.)

Tegelijk wordt er in de Bijbel wel degelijk onderscheid gemaakt. Hoe en wat dan wel? Ingewikkelde vragen zijn het.
Juist daarom, omdat het een vraag is die bij veel mensen leeft en waar veel mensen ook behoorlijk zoekend in zijn, heb ik het plan opgevat om in mei een aantal gespreks-avonden te organiseren rond deze vraag.

Ik moet het nog verder voorbereiden, maar mijn idee is om met elkaar teksten te lezen rond thema’s als redding, bekering, geloof, eeuwigheid, enzovoorts. Mijn idee is om dat dan zo te doen dat ook mensen die tot nu toe weinig met geloof of kerk hebben, erbij aan kunnen sluiten. Want wie weet is er bij God, in de Bijbel, in de kerk iets te vinden wat je nergens anders vindt; dat geloof ik dan toch ook weer wel. Hoe dan ook: van harte welkom om aan te sluiten en om anderen uit te nodigen!

Ds. Jan Scheele-Goedhart

 
terug